PILENTUM TELEVISION - ايران

فیلم‌های مستند. ویدئوها. قطارها و ماکت‌سازی.

Februar 3, 2019

روستا

از بازار کشاورزان بازدید کنید و آتش‌نشان‌ها را در حال کار ببینید.

روستا

از بازار کشاورزان بازدید کنید و آتش‌نشان‌ها را در حال کار ببینید.

بیایید جهان دنیای قطارهای مدل را کشف کنیم. 'Pilentum Television' یکی از شبکه های ویدئویی پیشرو برای راه آهن های مدل است.

'Pilentum Television' به طور رایگان بیش از ۳۰۰ فیلم در یوتیوب ارائه می دهد.

(YouTube) یوتیوب