PILENTUM TELEVISION - ايران

فیلم‌های مستند. ویدئوها. قطارها و ماکت‌سازی.

Februar 3, 2019

اتریش

زیبایی‌های مناظر آلپ را کشف کنید.

اتریش

زیبایی‌های مناظر آلپ را کشف کنید.

بیایید جهان دنیای قطارهای مدل را کشف کنیم. 'Pilentum Television' یکی از شبکه های ویدئویی پیشرو برای راه آهن های مدل است.

'Pilentum Television' به طور رایگان بیش از ۳۰۰ فیلم در یوتیوب ارائه می دهد.

(YouTube) یوتیوب