PILENTUM TELEVISION - ايران

فیلم‌های مستند. ویدئوها. قطارها و ماکت‌سازی.

Februar 3, 2019

آمریکا

دیدنی‌ها را ببینید، از لاس وگاس تا گراند کانیون.

آمریکا

دیدنی‌ها را ببینید، از لاس وگاس تا گراند کانیون.

بیایید جهان دنیای قطارهای مدل را کشف کنیم. 'Pilentum Television' یکی از شبکه های ویدئویی پیشرو برای راه آهن های مدل است.

'Pilentum Television' به طور رایگان بیش از ۳۰۰ فیلم در یوتیوب ارائه می دهد.

(YouTube) یوتیوب