PILENTUM TELEVISION - ايران

فیلم‌های مستند. ویدئوها. قطارها و ماکت‌سازی.

Februar 3, 2019

فرودگاه

شگفتی‌های هوانوردی و مهندسی را در فرودگاه مشاهده کنید.

فرودگاه

شگفتی‌های هوانوردی و مهندسی را در فرودگاه مشاهده کنید.

بیایید جهان دنیای قطارهای مدل را کشف کنیم. 'Pilentum Television' یکی از شبکه های ویدئویی پیشرو برای راه آهن های مدل است.

'Pilentum Television' به طور رایگان بیش از ۳۰۰ فیلم در یوتیوب ارائه می دهد.

(YouTube) یوتیوب